สินค้าใหม่

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า SCANIA SG330

SCANIA SG330
Prime power
For continuous operation and unlimited yearly operation time at varying
load. Max mean load factor of 70% of rated power over 24 h of operation. 1 hour/12 hours period of accumulated peak overload to 110%.
Available for Fuel optimized and EU Stage IIIA compliant gensets.
Standby power
This rating is for the supply of continuous electrical power (at variable
load) in the event of a reliable utility power failure. No overload is
permitted.
Available for Fuel optimized gensets.

Genset type                                  SG330                         SG330
Application                                    Prime                          Standby
50Hz, 380-415V, 200/115V            300 kVA                        330 kVA
                                                       240 kWe                       265 kWe
60Hz, 440-480V                             325 kVA                        370 kVA
                                                        260 kWe                      295 kWe
60Hz, 200/115V                              325 kVA                        365 kVA
                                                        260 kWe                       290 kWe

หมวดหมู่สินค้า : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ยี่ห้อ : SCANIA

ให้บริการลูกค้า
ทุกวันตลอด 24 ชม.