สินค้าใหม่

กระเช้าไฟฟ้าแบบแขนตรง Genie S-85

Measurements
S-85
• 91 ft (27.91 m) working height
• 76 ft 6 in (23.3 m) horizontal reach
• 500 lbs (227 kg) lift capacity
 

หมวดหมู่สินค้า : รถกระเช้าไฟฟ้า
ยี่ห้อ : Genie
Measurements
S-85
• 91 ft (27.91 m) working height
• 76 ft 6 in (23.3 m) horizontal reach
• 500 lbs (227 kg) lift capacity

Productivity
• Self-leveling platform
• 160° hydraulic platform rotation
• Proportional joystick controls
• Drive enable
• AC power cord to platform
• Horn
• Hour meter
• Tilt alarm
• Descent alarm
• 360° continuous turntable rotation
• Positive traction drive
• Two speed wheel motors
• Telematics ready connector
• Entry Toeboard
• Lift Guard™ Contact Alarm

Power
• 12V DC auxiliary power
• Anti-restart engine protection
• Auto engine fault shutdown

ให้บริการลูกค้า
ทุกวันตลอด 24 ชม.