“ เป็นเวลากว่า 58 ปี
ที่ได้รับความไว้วางใจจากบรรดาลูกค้า ”

บริษัท นำแสงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เป็นเวลากว่า 58 ปีแล้วที่ บริษัท นำแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบรรดาลูกค้าและได้เป็นที่ยอมรับ ในเรื่องการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่บรรดาลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

บริษัท นำแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีนโยบายคุณภาพเพื่อดำเนินธุรกิจบริการจัดจำหน่าย และให้บริการเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า เครื่องอัดลม เครื่องเชื่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระเช้าไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์ ตู้ออฟฟิตคอนเทนเนอร์ ตู้สโตร์คอนเทนเนอร์ และอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมบำรุง งานก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมด้วยการพัฒนาบุคคลากร ให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการให้บริการต่างๆและการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องตลอดมาทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและผู้ใช้บริการ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทนำแสงประกอบด้วย

ให้บริการลูกค้า
ทุกวันตลอด 24 ชม.