โพล

บริษัทใดบ้างอยู่ในเครือนำแสงกรุ๊ป?

เลือกดูโพลล์ :

  • บริษัท นำแสงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด26.51%
  • บริษัท ที.เค.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด15.66%
  • บริษัท นำแสงอีคว้กเมนท์ จำกัด7.23%
  • ถูกทุกข้อ50.60%

จำนวนผลผู้ลงคะแนน :83

ลงคะแนนครั้งแรก :2015-03-17 13:30:45

ลงคะแนนครั้งล่าสุด :2018-01-15 15:27:03