โพล

บริษัทใดบ้างอยู่ในเครือนำแสงกรุ๊ป?

เลือกดูโพลล์ :

  • บริษัท นำแสงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด25.88%
  • บริษัท ที.เค.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด15.29%
  • บริษัท นำแสงอีคว้กเมนท์ จำกัด7.06%
  • ถูกทุกข้อ51.76%

จำนวนผลผู้ลงคะแนน :85

ลงคะแนนครั้งแรก :2015-03-17 13:30:45

ลงคะแนนครั้งล่าสุด :2018-03-13 13:42:33