โพล

บริษัทใดบ้างอยู่ในเครือนำแสงกรุ๊ป?

เลือกดูโพลล์ :

  • บริษัท นำแสงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด26.19%
  • บริษัท ที.เค.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด15.48%
  • บริษัท นำแสงอีคว้กเมนท์ จำกัด7.14%
  • ถูกทุกข้อ51.19%

จำนวนผลผู้ลงคะแนน :84

ลงคะแนนครั้งแรก :2015-03-17 13:30:45

ลงคะแนนครั้งล่าสุด :2018-02-02 13:28:09