โพล

บริษัทใดบ้างอยู่ในเครือนำแสงกรุ๊ป?

เลือกดูโพลล์ :

  • บริษัท นำแสงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด26.83%
  • บริษัท ที.เค.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด15.85%
  • บริษัท นำแสงอีคว้กเมนท์ จำกัด7.32%
  • ถูกทุกข้อ50.00%

จำนวนผลผู้ลงคะแนน :82

ลงคะแนนครั้งแรก :2015-03-17 13:30:45

ลงคะแนนครั้งล่าสุด :2017-12-15 14:40:39