บริษัท นำแสงเอ็น จิเนียริ่ง จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Thailand Energy Forum

 

บริษัท นำแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Thailand Energy Forum ณ โรงแรมเซนทารา จ.ขอนแก่น ในวันที่ 7/07/2559