บริษัทนำแสงจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2558

          บริษัทนำแสงจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2558 เพื่อคืนความสุขให้กับพนักงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย และได้แจกทุนการศึกษาให้กับบุตรและธิดา ของพนักงานบริษัทที่มีผลการเรียนดีเด่น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี และจัดกิจกรรมกีฬาสีประเภทต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของพนักงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น