บริษัทนำแสง ได้มีส่วนร่วมงานต่างๆ เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้า

บริษัทนำแสง ได้มีส่วนร่วมในงานประชุมระดับโลก เพื่อเป็นกำลังหลัก ในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับงานประชุมได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ