เกี่ยวกับเรา

    เป็นเวลากว่า 55 ปีแล้วที่ บริษัท นำแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบรรดาลูกค้าและได้เป็นที่ยอมรับในเรื่องการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่บรรดาลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัท นำแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีนโยบายคุณภาพเพื่อดำเนินธุรกิจบริการจัดจำหน่าย และให้บริการเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า เครื่องอัดลม เครื่องเชื่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระเช้าไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์ ตู้ออฟฟิตคอนเทนเนอร์ ตู้สโตร์คอนเทนเนอร์ และอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมบำรุง งานก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมด้วยการพัฒนาบุคคลากร ให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการให้บริการต่างๆและการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องตลอดมา ทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและผู้ใช้บริการ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทนำแสงประกอบด้วย

o บริษัท นำแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- สาขาพระราม 3

- สาขาบางนาตราด กม.25.5 ฝั่งขาเข้า

- สาขาระยอง ถนนทางหลวง 3191

- สาขาพิษณุโลก

- สาขาเชียงใหม่

o บริษัท ที.เค.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

o บริษัท นำแสง อีควิปเมนท์ จำกัด